تهران٫شهرک اندیشه فاز ۱٫ ارغوان چهاردهم پلاک ۳۴
  • Wireless

لیست قیمت

 تعرفه سرویس های اینترنت بیسیم صبا شبکه در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.

 

  پهنای باند (تا سرعت)     کد سرویس     حجم اولیه (گیک)     مدت     برنزی     نقره ای     طلایی  

۱۲۸ کیلوبیت

128-3 3 یکماه 10,500  12,000  15,000
128-5 5  یکماه  16,000  18,000  23,000
128-10 10  یکماه  28,000  32,000  40,000

۲۵۶ کیلوبیت

256-3 3  یکماه 12,000 15,000 18,000
256-5 5 یکماه 18,000 23,000 27,000
256-10 10 یکماه 32,000 40,000 48,000

۵۱۲ کیلوبیت

512-3 3 یکماه 15,000 18,000 21,000
512-5 5 یکماه 23,000 27,000 32,000
512-10 10 یکماه 40,000 48,000 56,000
512-20 20 یکماه 60,000 72,000 84,000
512-30 30 یکماه 75,000 90,000 105,000

۱۰۲۴ کیلوبیت

 1M-3  3  یکماه  18,000  24,000  30,000
1M-5 5 یکماه 27,000 36,000 45,000
1M-10 10 یکماه 48,000 64,000 80,000
1M-20 20 یکماه 72,000 96,000 120,000
1M-30 30 یکماه 90,000 120,000 150,000

۲۰۴۸ کیلوبیت

2M-3 3 یکماه 36,000 48,000 60,000
2M-5 5 یکماه 54,000 72,000 90,000
2M-10 10 یکماه 96,000 140,000 160,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صبا شبکه ارائه دهنده سرویسهای مبتنی بر شبکه دارنده مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به شماره مجوز     ۲۳۶-۱۶-۱۱